Home King Carl XVI Gustaf Address Sweden In The Midst Of Covid-19 Crisis Tv-sänt tal av H.M. Konungen med anledning av covid-19-pandemin. Söndagen den 5 april 2020 höll H.M. Konungen ett tal i Sveriges Television med anledning av covid-19-pandemin. Kungen höll talet från Stenhammars slott i Södermanland, där Kungaparet

Tv-sänt tal av H.M. Konungen med anledning av covid-19-pandemin. Söndagen den 5 april 2020 höll H.M. Konungen ett tal i Sveriges Television med anledning av covid-19-pandemin. Kungen höll talet från Stenhammars slott i Södermanland, där Kungaparet